DSCF9314 

宜蘭黑白作業

******************************

[交出去的10張]

01. DSCF9221  

[靜思]

師曰: ok

 

02. DSCF9269   

[一探究竟]

師曰: ok

 

03.  DSCF9314   

[漫步時光]

師曰: 氣氛好

 

04.  DSCF9389   

[好大的太陽]

師曰: ok

 

05. DSCF9502   

[天幕下的候車人]

師曰: ok

 

 

06. DSCF9543   

[曲線]

師曰:可以再緊湊一些

 

06 new DSCF9543-new

 

07. DSCF9546   

[對峙]

師曰: 下面的街景不要

 

07 new DSCF9546-new

 

08. DSCF9555   

[等無車]

 

 

09. DSCF9562     

[唯我獨行]

師曰: ok

 

 

10. DSCF9576   

[默契]

師曰: ok

 

***以下是自hi版***

11. DSCF9185   

[由木頭到車子的演進]

 

12. DSCF9229   

[力道]

 

 

13. DSCF9339   

[線框之間]

 

14. DSCF9346   

[佇]

 

 

15. DSCF9355   

[小屋]

 

16. DSCF9357   

[門可羅雀]

 

17. DSCF9362  

[好奇1與好奇2]

 

18. DSCF9367   

[狩獵]

 

 

19. DSCF9403   

[會見網友]

 

20. DSCF9469   

[蒸蒸日上]

 

21. DSCF9517  

[月台交接]

 

22. DSCF9582   

[獨]

 

23. DSCF9646  

[秘境]

 

24. DSCF9671  

[車頭]

 

25 DSCF9758   

[交錯]

 

26. DSCF9833 

[隱形屋頂]

 

以上作業..感覺很少...外拍一天的作業怎麼可以這樣少...下次要再多努力~

 

 

 

    全站熱搜

    cougar-studio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()