DSCF8973 

松山捷運線外拍作業

***************

交出的10張

01. DSCF8708 

[各司其職]

師曰:可

 

 

02. DSCF8813  

[發功]

師曰: 需要往左邊站一些, 天花板輪廓要出來多一點

 

 

03. DSCF8862  

[格]

師曰: 如果沒人就不行了

 

04. DSCF8865   

[動靜之間]

師曰: 可, 但是地面的影子部分要再調整過

 

04 new DSCF8865-new 

 

 

05. DSCF8872  

[寧靜的天地]

師曰: 氣氛好, 整體有點灰, 對比可以加強

 

05new DSCF8872-new 

 

06. DSCF8891  

[被罰站的視野]

師曰: 不好, 尤其窗戶太大格....

看來要一邊當md景點要一邊拍作業是有困難的....

 

 

07. DSCF8960 

[同樣都在等]

師曰: 可

 

08. DSCF8962  

[弧頂下的等候]

師曰: 相機可以再歪一些..前景的橫欄杆不要太水平

 

09. DSCF8973  

[This is a .... ]

師曰: 可

 

10. DSCF9147 

[向上]

師曰: 再裁切一些

 

10new DSCF9147-new 

 

*** 以下是自high篇 ***

11. DSCF8688  

[愛心樹]

 

12. DSCF8729  

[都市人生]

 

13. DSCF8757  

[愁雲罩頂]

 

 

14. DSCF8789  

[9個人]

 

15. DSCF8841  

[造型]

 

 

16. DSCF8855 

[排氣牆]

 

17. DSCF8879  

[圓滿]

 

18. DSCF8902  

[雨中漫步]

 

19. DSCF8907  

[勁速]

 

20. DSCF8913  

[好奇]

 

21. DSCF8920   

[監視]

 

22. DSCF8925  

[打盹]

 

23. DSCF8928  

[一步一步]

 

24. DSCF8934  

[不同目的]

 

25. DSCF8935  

[傘下玄機]

 

26. DSCF8940  

[等車]

 

 

27. DSCF8947  

[抓雞]

 

 

28. DSCF8954   

[貓捉松鼠]

 

 

29. DSCF8971  

[路過]

 

30. DSCF8972  

[我要去逛這]

 

31. DSCF8988  

[broken]

 

32. DSCF8992  

[等無人]

 

 

33. DSCF8994  

[向左...向右...]

 

34. DSCF9004  

[迷魂陣]

 

 

35. DSCF9012   

[催眠]

 

36. DSCF9014  

[大步邁進]

 

 

37. DSCF9056  

[形色匆匆]

 

38. DSCF9100  

[查看]

 

39. DSCF9112  

[松山穹頂]

 

 

40. DSCF9125  

[向上]

 

41. DSCF9157  

[山東人來著]

 

42. DSCF9168  

[吸引]

 

43. DSCF9169 

[把手]

 

以上這次作業~

    全站熱搜

    cougar-studio 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()