DSCF3946 

2014/4/26-27 去高雄兩天的外拍作業

隔了一個月才寫...有忙....

****************************

 

01. DSCF3305  

[明暗之爭]

 

02. DSCF3309  

[風雲人物]

師曰: 裁一下

 

02newDSCF3309-new

 

 

03. DSCF3322  

[工作點滴]

 

04. DSCF3324  

[理不完的網] 

師曰:ok

 

05. DSCF3343  

[秘密交易]

 

06. DSCF3348  

[合作無間]

 

07. DSCF3349  

[團隊精神]

師曰: ok

 

08. DSCF3356  

[網內人生]

 

09. DSCF3369  

[人往高處爬]

 

10. DSCF3370  

[翻牆] 交這張人物看鏡頭的給老師檢驗....

師曰: ok  ( 意外地過關)

 

11. DSCF3398  

[用餐中]

我想要再逼近一點...但是會被發現...

 

12. DSCF3414  

[無聊等客中]

 

13. DSCF3418  

[vip享受]

 

14. DSCF3452  

[諾曼第登陸]

 

15. DSCF3465  

[帶不走地上的那台]

師曰: 裁一下

 

15new DSCF3465-new

 

裁切後

 

16. DSCF3481  

[漩渦]

師曰: ok

 

17. DSCF3486  

[板塊]

 

18. DSCF3504   

[對峙]

 

19. DSCF3526  

[暗夜出港]

 

20. DSCF3542  

[鎮守把關]

天空多,  沒交出

 

21. DSCF3580  

[窗]

 

22. DSCF3615  

[時光隧道]

 

23. DSCF3624  

[穹頂]

 

24. DSCF3635  

[佇立天地]

師曰: 要逼近, 角度往上, 地面不需要,  要把人物與天花板精彩之處拍下....

(逼近會不會被警衛一個後踢?)

 

25. DSCF3638   

[時光隧道2]

 

26. DSCF3664  

[燈燈登登]

 

27. DSCF3688  

[乏人問津]

 

28. DSCF3690  

[猙獰的雙爪]

 

29. DSCF3723  

[旗正飄飄]

 

30. DSCF3735  

[靜思]

 

31. DSCF3740   

[抽像人生]

師曰: ok

 

32. DSCF3765  

[冰淇淋初體驗]

師曰: 可以再往右一點,  讓爸爸的表情更明顯

 

33. DSCF3813  

[姿勢一百]

 

 

34. DSCF3855  

[漫漫長路]

師曰: 右邊要多帶一些, 延伸感才會出來

 

35. DSCF3859  

[嗷嗷待哺]

(天橋上的人物沒抓到...恨..)

 

36. DSCF3870  

[放我進去]

 

37. DSCF3883  

[無題]

 

38. DSCF3888  

[花樣]

 

39. DSCF3898   

[線條]

 

40. DSCF3941  

[亮點]

 

41. DSCF3943  

[五線譜]

 

42. DSCF3946  

[踏正步, 齊步走]

 

43. DSCF3966  

[星際爭霸]

 

44. DSCF3974  

[徬徨猶豫]

 

45. DSCF3983  

[謝謝光臨]

 

以上是高雄兩天的黑白作業,  交出去的10張有寫老師講評, 其他都是自high版... 

 

  

 

  

 

    全站熱搜

    cougar-studio 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()